List of participants of FOPC 4, Lot 1

fopc, facemeu online photo contest 4, online photo contest, photo contest,

Check the list of the 50 participants  of Facemeu Online Photo Contest (FOPC) 4, Lot 1 .

Facemeu Online Photo Contest-4 for lot 1 will start from 15th of Jan 2018.

FOPC 4 for lot 2 will start from February stay tune with facemeu.com for more info.

Click here to read Rules of FOPC 4

List 

CN1 Becky Shrestha
CN2 Swornima Manandhar
CN3 Ayan Shrestha
CN4 Gopal Budhathoki
CN5 Ramesh shahi thaukri
CN6 Sabita rai
CN7 Sujan Balami
CN8 Shiva tiwari
CN9 Rubeena Tamang
CN10 Sharina lama
CN11 Rikesh Shahi
CN12 Amuna Gurung
CN13 Menuka tamang
CN14 Renuka tamang
CN15 Sunita kafle Magar
CN16 Pramod acharya
CN17 Manish Shrestha
CN18 Anila Subba
CN19 Kopila Budhathoki
CN20 Jasmine Majhi
CN21 Manisha dahal
CN22 Manju rana
CN23 Shrijana Shrestha
CN24 Rupa Gosh
CN25 Nishedh Balami
CN26 Ranjana Karki
CN27 Kiran Poudel
CN28 JUbet Khadgi
CN29 Ritika Shrestha
CN30 Rasila Nagarkoti
CN31 Sanjeev Shrestha
CN32 Yuju Khaling Rai
CN33 Samir shinghaniya
CN34 Prakash ranabhat
CN35 Bikash aryal
CN36 Rabin aryal
CN37 Dilip Shrestha
CN38 Nayansha Maharjan
CN39 Dikshya Sayami
CN40 Aleena Kc
CN41 Suman kafle magar
CN42 Sajhana budhathoki
CN43 Prabesh balami
CN44 MIna ghale
CN45 Suhana Karki
CN46 Sushmita kc
CN47 Rachu Thapa
CN48 Sudarsan Maharjan
CN49 Karuna Maharjan
CN50 Shamin khan

Leave a Reply