Ko thulo- Navras N Students

best unplugged, navras n students, keeps fm, matinee pop with navras n students, lawson tuladhar, sujan manandhar, milan adhikari, madhav poudel, samrat neupane

को ठूलो

मान्छेभन्दा घर ठूलो घरभन्दा देश ठूलो
दाह्री जुगा के ठूलो जल्ले जँन्यो त्यो ठूलो
मान्छेभन्दा घर ठूलो घरभन्दा देश ठूलो
दाह्री जुगा के ठूलो जल्ले जँन्यो त्यो ठूलो

पढे जान्न पाइन्छ ठूलो मान पाइन्छ
पढे जान्न पाइन्छ ठूलो मान पाइन्छ
मान्छेभन्दा घर ठूलो घरभन्दा देश ठूलो

पैसा ठूलो के ठूलो पैसाभन्दा मान ठूलो
एक्लै खाने के ठूलो बाडी खाने झन ठूलो
पैसा ठूलो के ठूलो पैसाभन्दा मान ठूलो
एक्लै खाने के ठूलो बाडी खाने झन ठूलो

मूर्ख भन्छ एक्लै खाउ ज्ञानी भन्छ बाडी खाउ
मूर्ख भन्छ एक्लै खाउ ज्ञानी भन्छ बाडी खाउ
मान्छेभन्दा घर ठूलो घरभन्दा देश ठूलो
दाह्री जुगा के ठूलो जल्ले जँन्यो त्यो ठूलो
पढे जान्न पाइन्छ ठूलो मान पाइन्छ
मूर्ख भन्छ एक्लै खाउ ज्ञानी भन्छ बाडी खाउ
मान्छेभन्दा घर ठूलो घरभन्दा देश ठूलो

संगीतः नवरस श्रेष्ठ
शब्दः रमेश खकुरेल
ऐरेजः दीपेश सिह
स्वर :संगीत सिह सिजिंग सिह ऐन्जल सिह मोहित श्रेष्ठ स्पृहा श्रेष्ठ अनिमेश श्रेष्ठ अभिषेक शाक्य निषेश श्रेष्ठ निखिल श्रेष्ठ

Leave a Reply