Jahan Chhan Buddha Ka Aankha Bhakta Raj Acharya

nepali song jaha chhan buddha ka aankha, bhakta raj acharya, nepali classical songs

Please Click the Play Button Below

Lyric
D………………G…………….D………..
Jahan chan buddha ka aankha,
G…………………………………
snigdha santa ra sundar
…………A……………….D…….
tyaha cha santi ko chetra
G…………………D………..
mero rastra manohar
………Bm……………….G………
pran bhanda pyaro lagcha
………..A…………..D…..
mero desh kata kata
G…………………………..A……
ghulkincha mamata mero
……….G……..A…..D…
bhav ganga jata jata

D……………………………………….G………….D…
Maya Nepal ko lagcha Nepali etihaas ko
…..A………………….D………Am………………D……….
maya prakriti lo lagcha kala bhasa ra bhes ko
…Bm…………………………G…………….A……………D..
purkha ko mantra yo japchu chautari ma basi
….G………………………A……………G………….A…..D..
janani janma bhumischa swarga dapi gariyesi
D………………G…………….D………..
Jahan chan buddha ka aankha

D………………………………………G………………D…
cha thulo chahana mero aama lae hasaune
…..A………………….D…….Am…………..D………….
sarboccha sikhar bata biswo santi chinaune
……..Bm……………….G………………A……………..D…
yehi pyaro mitrika mathi paurakhi bani kana
…G……………………………A…………G………..A…….D…
parchu yo chahana purna gari deha samarpana

D………………G…………….D………..
Jahan chan buddha ka aankha,
G…………………………………
snigdha santa ra sundar
…………A……………….D…….
tyaha cha santi ko chetra
G…………………D………..
mero rastra manohar
………Bm……………….G………
pran bhanda pyaro lagcha
………..A…………..D…..
mero desh kata kata
G…………………………..A……
ghulkincha mamata mero
……….G……..A…..D…
bhav ganga jata jata

Leave a Reply