Facemeu Online Photo Contest 4- lot1 voting update

FOPC 4 lot1 Voting Update, sabita rai, rikesh shahi, rupa gosh

Facemeu Online Photo Contest 4- lot1 voting update

Data collected between 10:08am  – 10:25 am 1/24/2018 Wednesday

7 days left.

CN 6 Sabita Rai 261
CN 24 Rupa gosh 243
CN 11 Rikesh Shahi 176
CN 39 Dikshya Sayami 90
CN 33 Samir Shinganiya 47
CN 10 Sharina Lama 31
CN 22 Manju rana 29
CN 25 Nished Balami 27
CN 44 MIna Ghale 19
CN 43 Prabesh Balami 19
CN 49 Karuna Maharjan 16
CN 31 Sanjeev Shrestha 14
CN 8 Shiva Tiwari 13
CN 5 Ramesh Shahi thakuri 11
CN 47 Rachu Thapa 9
CN 9 Rubeena Tamang 8
CN 50 Shamin Khan 7
CN 48 Sudharshan Maharjan 6
CN 45 Suhana karki 6
CN 17 Manish Shrestha 6
CN 16 Pramod acharya 6
CN 12 Amuna gurung 6
CN 4 Gopal budhathoki 6
CN 3 Ayan Shrestha 6
CN 46 Susmita Kc 5
CN 42 Shanjana budhathoki 5
CN 40 Aleena Kc 5
CN 37 Dilip Shrestha 5
CN 23 Shrijana Shrestha 5
CN 13 Menuka Tamang 5
CN 41 Suman Kafle magar 4
CN 38 Nayansha Maharjan 4
CN 32 Yuju Khaling Rai 4
CN 30 Rasila Nagarkoti 4
CN 28 Jubet Khadgi 4
CN 19 Kopila budhathoki 4
CN 15 Sunita Kafle magar 4
CN 14 Renuka Tamang 4
CN 7 Sujan Balami 4
CN 36 Rabin Aryal 3
CN 35 Bikash Aryal 3
CN 34 Prakash ranabhat 3
CN 27 Kiran Poudel 3
CN 26 Ranjana Karki 3
CN 21 Manisha dahal 3
CN 20 Jasmine Majhi 3
CN 2 Swornima Manandhar 3
CN 1 Becky Shrestha 3
CN 18 Alina subba 2
CN 29 Ritika Shrestha 1

Leave a Reply