Top Nepali Model Anusha Manandhar

nepali models, best nepali models

Nepali Model Anusha Manandhar

Model: Anusha Manandhar
Photo, pp, Concept, Direction : Navras Shrestha
Team : Dipen Shakya, Sagar Maharjan
Dress: Fusion Style (Lazimpat), Janaki Shrestha
Make Up : Spriha Shrestha.
facemeu.com
9841301453

Leave a Reply