Anusha Manandhar

Anusha nepali models, beautiful nepali girl, golden anusha

Nepali upcoming Model Anusha Manandhar

Model: Anusha Manandhar
Photo, pp, concept: Navras Shrestha
Team : Dipen Shakya, Sagar Maharjan
Dress: Fusion Style Boutique, Lazimpat (Janaki Shrestha)
Make Up: Spriha Shrestha.
9841301453, facemeu.com

Leave a Reply